English | NanjingTech | Contact
科研项目    
  研究方向   
  科研项目   
  科研平台   
  成果直击   
  分析测试中心   

当前位置: 科学研究 科研项目
博士后基金
阅读次数:2694 添加时间:2014/11/24 发布: 管理员
二维码

扫描二维码,在手机中查看。

1. 基于稀土配合物的分子基上转换发光材料研究    江苏省博士后科研资助计划      裴文博              4万元    

2. 博士后基金第54批面上资助     中国博士后科学基金     裴文博     5万元     Copyright © 2017-2019 南京工业大学先进材料研究院 All rights reserved. 官方微信
地址:南京市新模范马路5号138信箱   [旧版回顾]
电话: 025-83587982 邮件:iam@njtech.edu.cn