English | NanjingTech | Contact
兼职教授    
  人才计划   
  专任师资   
  名誉教授   
  客座教授   
  兼职教授   
  博士后   


当前位置: 师资队伍 兼职教授
   Prof. HAN Hongwei(韩宏伟) 2017/4/22 11:27:17
   Prof.Lain-Jong (Lance) Li (李连忠) 2016/7/7 18:02:25
   Prof. Serguei V. Savilov 2016/2/17 12:04:12
   Prof. WANG Huanting(王焕庭) 2015/1/7 15:18:50
   Prof. WANG Xiao(王晓) 2014/12/25 16:49:00
   Prof. CHENG Wenlong(程文龙) 2014/12/17 9:32:31
   Prof. WANG Junling(王峻岭) 2014/11/21 9:54:34
   Prof. Xu Dongsheng(徐东升) 2014/10/27 10:58:41
   Prof. HU Wenping(胡文平) 2014/10/24 9:54:32
   Prof. Tang Junwang(唐军旺) 2014/8/26 18:27:13
   Prof. CHEN Hongyu(陈虹宇) 2014/1/6 17:06:32
   唐智勇教授(Prof. TANG Zhiyong) 2014/1/6 16:14:51
   王丹教授(Prof. WANG Dan) 2014/1/6 14:46:53
   张锦教授(Prof. ZHANG Jin) 2014/1/6 14:32:31
   Prof. HONG Minghui(洪明辉) 2014/1/6 14:23:36
   Prof. Zhen CHENG(程震) 2014/1/6 14:11:17
   Prof.CHEN Xiaodong(陈晓东) 2014/1/6 13:10:10
共17条记录 1

Copyright © 2017-2019 南京工业大学先进材料研究院 All rights reserved. 官方微信
地址:南京市新模范马路5号138信箱   [旧版回顾]
电话: 025-83587982 邮件:iam@njtech.edu.cn