English | NanjingTech | Contact
生物电子材料研究所    
  人才计划   
  专任师资   
学科带头人 
有机光电材料研究所 
纳米光电材料研究所 
生物电子材料研究所 
先进能源材料研究所 
柔性电子技术研发中心 
碳基能源技术研发中心 
  博士后   


当前位置: 师资队伍 专任师资 生物电子材料研究所
   黄晓 ▍HUANG Xiao 2016/3/14 15:29:38
   于海东 ▍Yu Hai-Dong 2016/3/13 15:34:08
   余昌敏 ▍YU Chang-Min 2018/6/28 14:48:39
   仇晓燕 ▍ CHOU Xiao-Yan 2018/4/25 16:50:43
   刘杰 ▍ LIU-Jie 2018/4/17 9:36:02
   吕刚▍LV Gang 2017/7/18 17:03:51
   卢晓梅 ▍LU Xiao-Mei 2017/7/16 23:35:27
   李林 ▍LI Lin 2017/7/16 17:03:20
   李鹏 ▍LI Peng 2016/7/19 14:20:45
   刘金华 ▍LIU Jin-Hua 2016/5/16 11:36:35
   张承武 ▍ZHANG Cheng-Wu 2016/4/11 10:46:26
   史慧芳 ▍SHI Hui-Fang 2016/2/23 15:52:37
   刘志鹏 ▍LIU Zhi-Peng 2016/2/23 14:45:03
   石伟 ▍SHI Wei 2015/9/12 14:30:37
   鞠强 ▍JU Qiang 2015/5/25 14:24:59
   闾敏 ▍LV Min 2015/5/24 16:55:34
   吴琼 ▍WU Qiong 2014/11/24 11:28:20
   董晓臣 ▍DONG Xiao-Chen 2013/5/1 10:59:32
共18条记录 1

Copyright © 2017-2019 南京工业大学先进材料研究院 All rights reserved. 官方微信
地址:南京市新模范马路5号138信箱   [旧版回顾]
电话: 025-83587982 邮件:iam@njtech.edu.cn