English | NanjingTech | Contact
有机光电材料研究所    
  人才计划   
  专任师资   
学科带头人 
有机光电材料研究所 
纳米光电材料研究所 
生物电子材料研究所 
先进能源材料研究所 
柔性电子技术研发中心 
碳基能源技术研发中心 
  博士后   


当前位置: 师资队伍 专任师资 有机光电材料研究所
   安众福 ▍An Zhong-Fu 2015/1/14
   王芳芳 ▍WANG Fang-Fang 2019/3/11 16:58:58
   朱琳 ▍ ZHU Lin 2018/9/12 11:27:18
   伊昌 ▍ YI Chang 2018/9/5 11:13:46
   彭其明 ▍ PENG Qi-Ming 2018/8/31 14:07:41
   万仕刚 ▍ WAN Shi-Gang 2018/6/8 11:22:08
   秦天石 ▍QIN Tian-Shi 2018/4/12 14:42:31
   卢振中 ▍LU Zhen-Zhong 2018/4/11 11:19:32
   马会利 ▍ MA Hui-Li 2018/4/9 9:49:17
   张宏海 ▍ZHANG Hong-Hai 2017/7/18 17:16:21
   殷成蓉 ▍YIN Cheng-Rong 2017/7/18 17:11:53
   王建浦 ▍WANG Jian-Pu 2017/7/16 15:27:59
   姚伟 ▍YAO Wei 2016/9/9 14:23:43
   常进 ▍CHANG Jin 2016/5/16 11:49:37
   丛聪 ▍CONG Cong 2016/3/21 10:28:12
   李公强 ▍LI Gong-Qiang 2016/3/16 9:44:53
   陶友田 ▍TAO You-Tian 2016/3/14 15:23:00
   付振乾 ▍FU Zhen-Qian 2016/3/1 10:40:55
   张辉 ▍ZHANG Hui 2016/2/29 10:17:06
   邵进军 ▍SHAO Jin-Jun 2016/2/23 14:49:38
共31条记录 1 2

Copyright © 2017-2019 南京工业大学先进材料研究院 All rights reserved. 官方微信
地址:南京市新模范马路5号138信箱   [旧版回顾]
电话: 025-83587982 邮件:iam@njtech.edu.cn